Welkom!

De Kemperstichting is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) gevestigd in Nederland sinds 1993 met als doel het bevorderen van ontwikkelingsactiviteiten op basisniveau in de Sahel, met name Senegal. 
De programma’s zijn georiënteerd op kleinschalige projecten die volledig aansluiten bij lokaal in Afrika geformuleerde noden en behoeften.

Ons hoofdproject: integratie en functionele geletterdheid van doven

Dove kinderen in de Sahel hebben doorgaans geen enkele kans. De Kemperstichting is al jaren actief om, samen met betrokken mensen ter plaatse, dove kinderen uit hun isolement te halen. Wij zorgen voor lessen in gebarentaal, lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt aandacht besteed aan culturele ontwikkeling en de integratie van doven in de maatschappij. Ons programma voor doven heeft met een originele eigen methode momenteel meer dan 700 kinderen bereikt, in een 30-tal over Senegal verspreide Foyers (kleine leercentra voor doven) beheerd door ouders van de betrokken kinderen. Sinds 2003, er zijn ongeveer 90 moniteurs van doven door ons opgeleid. Er zijn momenteel meer aanvragen voor de oprichting van deze centra. Wij willen graag gevolg geven aan deze aanvragen. Help mee !

Word sponsor

U kunt het project waarvoor u wilt doneren aanwijzen. De Kemperstichting zal de besteding van uw donatie volledig verantwoorden en garandeert dat 100% van uw donatie rechtstreeks aan het aangewezen project besteed wordt. Bij DONATIES kunt u de projecten zien waarvoor wij een bijdrage vragen.

Deel deze site met uw contacten die mogelijk geïnteresseerd zijn.
Om onze middelen aan ons programma te wijden, geven wij de voorkeur
aan mond-tot-mondreclame in plaats van grote reclamecampagnes.