Welkom!

De Kemperstichting (KS) is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) gevestigd in Nederland sinds 1993 met als doel het bevorderen van ontwikkelingsactiviteiten op basisniveau in de Sahel, met name Senegal. KS programma’s bevatten kleinschalige projecten die volledig aansluiten bij lokaal in Afrika geformuleerde noden en behoeften.

Eén van de belangrijkste zaken waaraan te weinig aandacht wordt besteed, is het verlenen van toegang tot basisonderwijs voor dove kinderen. Sinds 2003 zijn wij actief om, met betrokken ouders ter plaatse, dove kinderen uit hun isolement te halen. KS heeft een originele eigen methode ontwikkeld en begeleidt moniteurs in het communiceren met gebarentaal. Ook wordt aandacht geschonken aan culturele ontwikkeling en de integratie van doven in de gemeenschap. Tot nu toe hebben 700 dove kinderen hierdoor een erkende plaats gevonden in de maatschappij.

Een andere kwestie is dat het nationaal basisonderwijs niet voldoende aansluit op plaatselijke situaties. Het KS programma “Beter leven met verworven kennis” haakt daarop in en helpt bij de creatie van zogenaamde leerherbergen (zie tekening). Hier kunnen korte thematische seminars, zelfstudies en culturele activiteiten plaatsvinden.

Wanneer deze inzet u aanspreekt sluit u aan als vriend en deel deze site met uw contacten die mogelijk geïnteresseerd zijn.